Nomor Telepon

0333-845654

Email

admin@iaiibrahimy.ac.id

Image

SUSUNAN PIMPINAN PELAKSANA AKADEMIK
FAKULTAS TARBIYAH
DEKANDR. FATHI HIDAYAH, M.PD.I
KETUA PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)DR. H. AHMAD AZIZ FANANI, M.PD.I
KETUA PRODI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI)KURNIYATUL FAIZAH, M.PD
KETUA PRODI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI (PIAUD)JON ISKANDAR BAHARI, M.PD
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
DEKANSAMSURI, S.E., M.SI
KETUA PRODI EKONOMI SYARI'AHNURUL FARIMAH, M.PD
KETUA PRODI PERBANKAN SYARI'AHMUFIDAH YUSROH, M.PD